ข้อมูล Akatsuki แสงอุษา

Go down

ข้อมูล Akatsuki แสงอุษา

ตั้งหัวข้อ  Pikcolokung on Mon Dec 01, 2008 11:56 am

องค์กรแสงอุษาAkatsuki หรือ แสงอุษา แปลว่า รุ่งอรุณ
เป็นคำอ่านของตัวคันจิ 暁 คำเดียว แปลว่าอรุณรุ่ง แปลงเสียงมาจากคำโบราณ
Akatoki องค์กรนี้เต็มไปด้วยเหล่าอาชญากรนินจาระดับS
ซึ่งนินจาถอนตัวเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่หนีออกมาจ
ากหมู่บ้านของตนหลังจากได้ทำการฆาตกรรมหรือทำเรื่องไ ม่ดีมาก่อนแล้ว
ด้วยการจากไปของโอโจมารุ การตายของซาโซริ, คาคุซึ, เดอิดาระ และ ฮิดัน
ทำให้แสงอุสาเหลือตัวหมากหรือสมาชิกให้เดินได้แค่ 6 คนเท่านั้น
แสงอุษาได้ทำการแทนที่ซาโซริ ด้วยสมาชิกใหม่ โทบิ
ผู้ซึ่งอยากจะเข้ามาอยู่ในองค์กรแสงอุษา
สมาชิกส่วนใหญ่ในองค์กรมีกระบังหน้าผากจากหมู่บ้านขอ
งตนที่มีรอยขีดยาวอยู่ตรงกลาง
และทุกคนใส่แหวนที่ระบุถึงตำแหน่งของตนเองในองค์กรแล
ะเสื้อคลุมสีดำที่มีลายเมฆแดง
เมื่อสมาชิกได้เริ่มออกเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ
พวกเขาจะทำงานกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ2คน
เก็บความรู้เพิ่มทั้งด้านทักษะและคาถาต่างๆ


เป้าหมายสูงสุดของแสงอุษาคือ การครอบครองโลก โดยต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกัน
ขั้นตอนแรก คือ การทำให้กลุ่มมีเงินเสียก่อน
ขั้นตอนที่ 2 คือ การอาศัยเงินจากขั้นตอนแรกมาใช้ในการสร้างกลุ่มทหารร
ับจ้างกลุ่มแรกขึ้น สำหรับหมู่บ้านที่มีนินจาที่มีฝีมือแล้ว
เหล่านินจาจะหาเงินต่างหาเงินเข้าแคว้นตนเอง
โดยการเข้าร่วมในการทำภารกิจทั้งภายนอกและในแคว้นเพื
่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจของแคว้นไปด้วย
การจะทำให้เงินของแคว้นนั้นนั้นได้รับรายได้อย่าสม่ำ เสมอขึ้นมา
มันจำเป็นต้องมีสงครามที่ใหญ่พอ
เนื่องจากไม่ดีมีสงครามใหญ่ๆเลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านม า
ทำให้แคว้นต้องบีบให้หมู่บ้านมีขนาดเล็กลงเพื่อลดภาร ะในแต่ละด้านลง
ทำให้เหล่านินจาไม่มีที่จไป
5แคว้นใหญ่ของนินจาสามารถรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ ได้
แต่หมู่บ้านเล็กๆต่างๆไม่สามารถ เนื่องจากในยามสงบจะมีค่าใช้จ่ายสูง
การจะมีหมู่บ้านนินจาของตนเองก็ต้องทำให้หมู่บ้านอื่
นอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆกัน นั่นก็คือสงคราม
เพราะฉะนั้นหากแคว้นจำกัดขนาดของหมู่บ้านมากเกินไป
หากเกิดสงครามกระทันหันจะไม่สามารถรับมือได้ทัน
ดังนั้นแสงอุษาจึงจะสร้างหน่วยต่อสู้ขึ้นมาที่ไม่มีใ ครขัดแย้งได้
เตรียมกำลังรบที่จำเป็นไว้ให้พร้อมเมื่อได้รับคำร้อง มาจากหมู่บ้านต่างๆ
แสงอุสาก็จะเป็นองค์กรทีพร้อมจะให้บริการในการทำสงคร าม
หลังจากนั้นแสงอุษาจะใช้"สัตว์หาง"ในการขยายตลาด ชักนำให้เกิดสงครามขึ้น
หลังจากที่ทุกอย่างมาอยู่ในกำมือแล้ว แสงอุสาก็จะสามารถทำขั้นตอนที่3ต่อไปได้นั่นก็คือ การครอบครองโลก


ในการที่จะได้พลังของสัตว์หางมาอยู่ในการครอบครอง
แสงอุสาจึงต้องออกตามล่า สัตว์หางที่อยู่ในธรรมชาติ
และสัตว์หางที่ถูกผนึกไว้ในร่างของคน หรือที่เรียกว่า พลังสถิตร่าง
ซึ่งในการจับสัตว์หางหรือพลังสถิตร่างนั้น
สมาชิกในองค์กรจะไม่ทำให้สัตว์หางหรือพลังสถิตร่างนั ้นๆ
เสียชีวิตเสียก่อนซึ่งหลังจากที่ได้สัตว์หางมาแล้ว
พวกเขาก็ต้องนำกลับไปยังฐานในขณะที่ยังมีชีวิต ซึ่งที่ฐานนั้นมี King of
Hell Statue ซึ่งใช้ในการผนึกสัตว์หาง

ที่ปากของ King of hell statue นั้น จะปิดอยู่ตลอดเวลา
ส่วนมือของมันนั้นมีโซ่ล่ามเชื่อกันไว้ นิ้วบนมือของ King of hell Statue
แต่ละนิ้วนั้นถือเป็นตำแห่งประจำตนของสมาชิกแต่ละคนใ นองค์กรแสงอุษา
และดูเหมือนนิ้วแต่ละนิ้วยังมีความสัมพันธ์กับแหวนบน มือและตัวอักษรคันจิ
แต่สมาชิกแต่ละคนอีกด้วย.
สมาชิกแต่คนมีความสามารถที่จะสามารถแสดงร่างในฐานตนไ ด้
ขณะที่เดินทางหรือทำงานอยู่ด้านนอก ซึ่งทำให้พวกเราสามารถประชุม
หรือติดต่อสื่อสารกับพวกและทำการดึงสัตว์หางออกจากพล
ังสถิตร่างได้ตลอดเวลา กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน 3 คืน
สืบเนื่องมาจากการที่โอโรจิมารุออกจากกลุ่มไป
แต่จะเสียเวลาส่วนมากในการจับสัตว์ห่างที่อยู่ตามธรร มชาติ และ
สัตว์หางที่อยู่ในพลังสถิตร่างเสียมากกว่า
การจะเริ่มการดึงสัตว์หางออกจากร่างของพลังสถิตร่าง
สมาชิกของแสงอุษาจะต้องใช้วิชาการเปิดผนึกของ GenryuuKyuu Fuujin
(Mystical Dragon Nine Exhaustion). ถึงจะทำให้ปากของ king of hell statue
เปิดได้ หลังจากนั้นมังกรที่มีลักษณะคล้ายๆกับปีศาจ 9 ตัวก็ปรากฎตัวขึ้นมา
และเริ่มรวมตัวกับพลังสถิตร่าง เพื่อเริ่มกระบวนการในการดึงสัตว์หางออกมา
หลังจากที่การดึงสัตว์หางสำเร็จลุล่วงแล้ว สัตว์หางก็จะถูกผนึกไว้ใน king
of hell statue และตาก็จะเปิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวง
เป็นสัญญานในการบอกว่าสัตว์หางได้ถูกผนึกเรียบร้อยแล ้ว
ส่วนร่างพลังสถิตร่างก็จะตาย และตกกลับลงไปยังพื้น
เครื่องแต่งกาย

แหวนและการแต่งเล็บ
แหวนของพวกเขา
ที่ใส่อยู่ในแต่ละนิ้วนั้นมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งข องพวกเขาในองค์กร
ซึ่งแต่ละคนจะสวมใส่แหวนนี้ต่างๆนิ้วกันไป
แหวนดูเหมือนจะมีความสำคัญมากต่อสมาชิกแสงอุสา
อย่างเช่นตอนที่เดอิดาระต้องไปหาแหวนของเขา เมื่อตอนที่แขนเขาขาดไป หรือ
ตอนที่โอโรจิมารุได้นำแหวนของเขามาด้วยหลังจากที่เขา ออกจากกลุ่ม
ซึ่งทำให้แสงอุษาไม่สามารถหาคนมาแทนในจุดนี้ได้ รวมถึงตอนที่ซาโซริตาย
โทบิก็รีบหาแหวนของเขาเพื่อเข้าองค์กรแสงอุสา
สมาชิกแต่ละคนยังทาสีเล็บมือและเล็บเท้าของตนเองอีกด ้วย ตกแต่งโดยการใช้สีม่วงออกสว่าง
กระบังหน้าผาก
สมาชิกแต่ละคนมีกระบังหน้าผากประจำหมู่บ้านนินจาของแ
ต่คนที่ได้จากมา ซึ่งมันถูกดัดเเปลงนิดหน่อย
นั่นก็คือมีรอยขีดขนาดใหญ่ลากผ่านสัญลักษณ์ของหมู่บ้ าน
ราวกับว่าเขาไม่มีอุดมการณเช่นเดียวกับหมู่บ้านนั้นอ ีกต่อไปแล้ว

avatar
Pikcolokung
.:~Pein~:.
.:~Pein~:.

จำนวนข้อความ : 95
Age : 25
ที่อยู่ : ~.:ความลับ:.~
อาชีพ : ~.:นักเรียนคร้าบ:.~
การ์ตูนโปรด : Naruto
ชื่อเล่น : ~๑ปิคโกโร่คุง๑~
Registration date : 02/11/2008

INFO
คะแนนจิตพิสัย:
100/100  (100/100)

ดูข้อมูลส่วนตัว http://pikkubpom.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล Akatsuki แสงอุษา

ตั้งหัวข้อ  Pikcolokung on Mon Dec 01, 2008 11:57 am

ผ้าคลุม
สมาชิกแต่ละคนส่วมใส่เสื้อคลุมสีดำที่มีลายเมฆสีแดง
ด้านในของผ้าคลุมเป็นสีแดง ผ้าคลุมนี้มีความยาวถึงหัวเข่าและมีปกคอที่สูง
นอกเหนือจากผ้าคลุมนี้แล้ว
นินจาแต่ละคนยังใส่เผื้อผ้าที่ตนเคยใส่จากหมู่บ้านขอ งตนอยู่ด้านในอีกด้วย
หมวก
สมาชิกแต่ละคนสวมใส่หมวกที่ทำจากไม้ไผ่
ที่ช่วยในการอำพรางพวกเขาขณะเดินทาง
ซึ่งหมวกจะถูกถอดออกตอนที่พวกเขาเกิดการปะทะกันหรือต ่อสู้ขึ้น
The Groups

เดอิดาระ & ซาโซริ
เดอิดาระ และ ซาโซริ
นั้นเป็นที่รู้กันในเรื่องของความเป็น"ศิลปิน"
ทางด้านเดอิดาระนั้นใช้"ดินเหนียว"ในการสร้างระเบิดอ อกในรูปแบบต่างๆ
ส่วนด้านซาโซริก็ถูกยกย่องให้เป็นนักสร้างหุ่นอัจฉริ ยะแห่งหน่วยเชิดหุ่น
ซึ่งใช้หุ่นเชิดในการต่อสู้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้น
เดอิดาระถือว่าตัวเองเป็นรุ่นน้องของซาโซริ
และถือว่าซาโซรินั้นเป็นนินจาที่เหนือกว่าตน
แต่สุดท้ายสิ่งนี้ก็ไมได้ช่วยให้ทั้งคู่เลิกขัดแย้งก
ันในเรื่องของการสร้างศิลปะที่แท้จริงขึ้นมาเลย หลังจากที่ซาโซริตายแล้ว
โทบินั้นก็เข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของซาโซริ
และสวมบทบาทในการเป็นคู่หูของเดอิดาระทันที
เดอิดาระนั้นถูกมอบหมายให้จับหางเดี่ยว สวนโทบิได้รับมอบหมายให้จับสามหาง
ส่วนซาโซรินั้นไม่มีข้อมูลว่าถูกมอบหมายให้จับสัตว์ห างตัวไหน


เดอิดาระ & โทบิ
เดอิดาระ และ โทบิ
นั้นทังคู่มีความสัมพันธ์กันในแบบที่เหนื่อยเป็นอย่า งมาก
เดอิดาระพยายามทำให้โทบิ คู่หูของเขาเข้าใจถึงวิธีการทำงานต่างๆ
และทำตัวให้สมกับเป็นศิลปิน แต่โทบิกลับมีแต่ความตื่นเต้นและสนุกสนาน
คอยหยอกล้อรุ่นพี่ของตนเสมอ มันเป็นการสร้างความรำคาญให้แก่เดอิดาระ
ผู้ที่ต้องการจะให้โทบิเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการ
เป็นสมาชิกขององค์กรแสงอุสา ซึ่งโทบินั้นก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไร
แต่ก็ยกให้เดอิดาระเป็นรุ่นพี่ของตน โทบิได้รับมอบหมายให้จับสามหาง
โทบินั้นโอ้อวดถึงพลังในตัวของตนที่ใช้ในการจับสัตว์ หางครั้งนั้น
แต่งานที่ได้รับมอบหมายของเขานั้น
สำเร็จได้โดยการที่เดอิดาระเป็นคนช่วยเอาไว้


ฮิดัน & คาคุซึ
ฮิดัน และ คาคุซึ นั้นต้องทำงานร่วมกัน
แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นกลับสร้างความรำคาญและ ชวนโมโหให้แก่กันเสมอ
ฮิดันนั้นเป็นคนที่เคร่งในเรื่องของลัทธิของเขามาก
ซึ่งทำให้คาคุซึเกิดความรำคาญมาก
เนื่องจากมันใช้เวลานานในการทำพิธีกรรมต่างๆ
ฮิดันนั้นจะอ้างในเรื่องของลัทธิของเขาเสมอ
ทำให้คาคุซึรู้สึกเหนื่อยกับพฤติกรรมของคู่หูเขาเหลื อเกิน
ในขณะเดียวกันทางด้านของคาคุซึ ตัวคาคุซึเองก็เป็นนักล่าค่าหัว
ต้องคอยเอานินจาที่เข้าจับได้นำตัวไปขึ้นค่าเงิน
ซึ่งเป็นเหตุให้ฮิดันรำคาญเหมือนกันเพราะเป็นการเสีย
วเลาในการนำนินจาต่างๆไปขึ้นเงิน ฮิดันนั้นได้รับมอบหมายให้จับตัวสองหาง
แต่ทางด้านคาคุซึนั้นไม่มีข้อมูลว่าได้รับมอบหมายให้ จับสัตว์หางตัวไร


อิทาจิ & คิซาเมะ
อิทาจิ และ คิซาเมะ
นั้นทำงานร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีคว
ามปรองดองกันมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ทำงานในองค์กรเเส งอุษา
ทั้งคู่นั้นให้ความเคารพแก่กันเละกัน
และคิซาเมะก็ให้ความเคารพแก่อิทาจิดั่งรุ่นพี่ทีเดีย ว
โดยที่เชื่อในการตัดสนิใจหรือคำสั่งของอิทาจิเสมอ
อิทาจิได้รับมอบหมายให้จับตัวจ้งจอกเก้าหางและคิซาเม
ะได้รับมอบหมายให้จับตัวสี่หาง


เพน & โคนัน
เพน และ โคนัน นั้นดูเหมือนจะเดินทางไปด้วยกันเสมอ
และทั้งคู่ก็คอยรายงานเรื่องราวต่างๆให้กับโทบิ
ซึ่งโทบิเป็นผู้ที่สั่งให้เพนนั้นไปจับจิ้งจอกเก้าหา
งและมอบหมายให้เพนเป็นหัวหน้าองค์กรแสงอุษา

lol! ขอขอบคุณ VrNcT แห่ง vrnct.com

ข้อมูลต้นฉบับที่ http://www.vrnct.com/v1/showthread.php?t=16
avatar
Pikcolokung
.:~Pein~:.
.:~Pein~:.

จำนวนข้อความ : 95
Age : 25
ที่อยู่ : ~.:ความลับ:.~
อาชีพ : ~.:นักเรียนคร้าบ:.~
การ์ตูนโปรด : Naruto
ชื่อเล่น : ~๑ปิคโกโร่คุง๑~
Registration date : 02/11/2008

INFO
คะแนนจิตพิสัย:
100/100  (100/100)

ดูข้อมูลส่วนตัว http://pikkubpom.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล Akatsuki แสงอุษา

ตั้งหัวข้อ  GuGoro on Mon Dec 01, 2008 4:37 pm

ขอบคุณครับ
avatar
GuGoro
~:Modฝ่ายข้อมูล:~
~:Modฝ่ายข้อมูล:~

จำนวนข้อความ : 35
ที่อยู่ : GREED ISLAND
อาชีพ : NNK
การ์ตูนโปรด : onepiece
ชื่อเล่น : Front
Registration date : 11/11/2008

INFO
คะแนนจิตพิสัย:
100/100  (100/100)

ดูข้อมูลส่วนตัว http://kovergang.site90.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ